O nas

Zarząd

Przewodniczący: Franciszek Teodorczyk
Wiceprzewodniczący: Andrzej Stachlewski
Skarbnik: Przemysław Pasierbek
Sekretarz: Bartosz Kulik
Członek zarządu: Bartosz Szymczak

Komisja rewizyjna

1. Jakub Lubiejewski
2. Aleksandra Niska
3. Michał Pełka
4. Natalia Błaszczyk

Sąd koleżeński

1. Beata Jaworska
2. Wojciech Żurawski
3. Tomasz Godlewski
4. Wiktor Stołowski