Kontakt

Siedziba Zarządu ZZKRL

ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

PAŻP, II Piętro, pokój D204b
tel: 022 574 58 10
fax: 022 574 58 11
email: zzkrl@pansa.pl

Przyjęcia członków w sprawach pracowniczych - codziennie od godz. 8:00 do 16:00 w siedzibie Zarządu.