czwarty dzień negocjacji
Opublikowano:
2022-04-06
czasowe zawieszenie dialogu

w dniu dzisiejszym po ukazaniu się w mediach artykułu pt.: „Tajemniczy raport NIK, walka o władzę i duże pieniądze. Kulisy sporu w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej”, dialog ze stroną reprezentującą PAŻP został czasowo zawieszony.
Cały czas podkreślamy dobrą atmosferę dialogu i chęć porozumienia obydwu stron, jednakże pewne sprawy dotyczące jej pracowników zakłócających toczące się negocjacje powinny być wyjaśnione. Liczymy na szybki powrót do rozmów.

Zarząd ZZKRL