komunikat medialny po spotkaniu z zarządem pażp 26.04
Opublikowano:
2022-04-26
Wspólny komunikat po spotkaniu przedstawicieli PAŻP oraz Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego

W dniu 26 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Pracodawcy – Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Spotkanie prowadził zastępca Prezesa Pan Maciej Rodak.

  1. Pracodawca przedstawiał wyjaśnienia do przygotowanej przez siebie w oparciu o propozycje Strony Społecznej symulacji kosztowej. Strony prowadziły dyskusję w zakresie poszczególnych pozycji.
  • Strona Społeczna zawnioskowała w oparciu o art. 28 ustawy o związkach zawodowych o udostępnienie informacji finansowych i organizacyjnych dotyczących Osobowego Funduszu Płac umożliwiających ich porównanie posiadanych przez siebie informacji z danymi Pracodawcy. Pracodawca wskazał na brak możliwości udostępnienia danych z uwagi na niemożliwość anonimizacji danych osobowych w sposób użyteczny dla Strony Społecznej, gdyż wiązało by się to z naruszeniem RODO i przedstawiciele Stron skonsultowali problem z IODO Agencji.
  • W czasie rozmów przedstawiona została odpowiedź Performance Review Body (PRB), organu doradczego Komisji Europejskiej na pytania Pracodawcy i Strony Społecznej dotyczące interpretacji zasad rozliczenia kosztów działalności Pracodawcy oraz została ona w sposób szczegółowo omówiony.  Zostały przez eksperta PAŻP przedstawione wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi PRB. Odpowiedzi PRB podlegają dalszej analizie przez ekspertów strony społecznej. 
  • W dniu jutrzejszym kontynuowane będzie omawianie kwestii Regulaminu Pracy oraz Regulaminu Wynagradzania.
  • Kolejne spotkanie odbędzie się  dnia 27.04.2022 r. (tj. środa) o godz. 12.00.

Rozmowy prowadzone są w sposób merytoryczny w atmosferze wzajemnego szacunku.