Oświadczenie zarządu ZZ krl 24.10.2022 w związku z opóźnieniami dla lotniska EPGD
Opublikowano:
2022-10-24
Dnia 24 października 2022 r. OŚWIADCZENIE ZZ KRL Wobec ostatnich doniesień medialnych dotyczących znaczących opóźnień samolotów na lotnisku w Gdańsku, Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego oświadcza, że od wielu lat podkreślał konieczność zwiększenia naboru i ilości przeprowadzanych szkoleń w celu osiągnięcia przez Polską Agencję Żeglugi niezbędnych kadr do zapewniania bezpiecznego i efektywnego przepływu ruchu lotniczego […]

Dnia 24 października 2022 r.

OŚWIADCZENIE ZZ KRL

Wobec ostatnich doniesień medialnych dotyczących znaczących opóźnień samolotów na lotnisku w Gdańsku, Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego oświadcza, że od wielu lat podkreślał konieczność zwiększenia naboru i ilości przeprowadzanych szkoleń w celu osiągnięcia przez Polską Agencję Żeglugi niezbędnych kadr do zapewniania bezpiecznego i efektywnego przepływu ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Poprzednie Kierownictwo Agencji nie tylko nie zwiększyło, ale zawiesiło w 2020 r. szkolenia dla chętnych do wykonywania zawodu Kontrolera Ruchu Lotniczego. Co więcej, decyzja ta podjęta została wbrew stanowisku Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.

To dzięki konsekwentnie podnoszonym przez ZZ KRL postulatom wskazującym na konieczność zwiększenia kadry kontrolerów ruchu lotniczego w szczególności w organach krajowych, szkolenia do naszego zawodu zostały wznowione

Najwyższym priorytetem ZZ KRL jest obrona praw, godności i interesów zawodowych, materialnych i socjalno-bytowych swoich członków. To właśnie warunki pracy i wypoczynku kontrolera ruchu lotniczego wpływają bezpośrednio na zapewnianie bezpieczeństwa użytkowników polskiej przestrzeni powietrznej. Także w tym zakresie, dzięki wdrożeniu postulatów  ZZ KRL, przywracane są zasady dotyczące czasu pracy kontrolerów ruchu lotniczego wynikające z obowiązującej ustawy o PAŻP.

ZZ KRL oświadcza, że z oczywistych przyczyn nie komentuje oświadczeń innych związków zawodowych działających w PAŻP, nawet jeśli wykraczają one poza idee i cele dla których powoływane są i winny działać związki zawodowe jako dobrowolne i samorządne organizacje ludzi pracy powołane do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.                                                                                              Zarząd ZZ KRL