OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ZZKRL 18.06.2024 W ZWIĄZKU Z OPÓŹNIENIAMI DLA LOTNISKA W GDAŃSKU
Opublikowano:
2024-06-18
Wobec ostatnich doniesień medialnych dotyczących znaczących opóźnień samolotów na lotnisku w Gdańsku, Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego oświadcza, że od wielu lat podkreślał i nadal podkreśla konieczność zwiększenia naboru i ilości przeprowadzanych szkoleń w celu osiągnięcia przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej wystarczających kadr do zapewniania bezpiecznej i płynnej żeglugi w polskiej przestrzeni powietrznej. ZZKRL informuje […]

Wobec ostatnich doniesień medialnych dotyczących znaczących opóźnień samolotów na lotnisku w Gdańsku, Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego oświadcza, że od wielu lat podkreślał i nadal podkreśla konieczność zwiększenia naboru i ilości przeprowadzanych szkoleń w celu osiągnięcia przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej wystarczających kadr do zapewniania bezpiecznej i płynnej żeglugi w polskiej przestrzeni powietrznej.

ZZKRL informuje jednocześnie, że żadni Członkowie ZZKRL nie pracują w Organie Kontroli Lotniska Gdańsk, tym samym nie są nam znane postulaty Kontrolerów Ruchu Lotniczego z tego Organu.

Niemniej, w wyniku wieloletnich zaniedbań nadal zmagamy się z poważnymi brakami osób z licencją kontrolera ruchu lotniczego w większości organów kontroli ruchu lotniczego.

To dzięki postulatom konsekwentnie podnoszonym przez ZZKRL wskazujących na konieczność zwiększenia naboru do zawodu kontrolera ruchu lotniczego, aktualne Kierownictwo PAŻP zwiększyło nabór do naszego zawodu.

Najwyższym priorytetem ZZKRL jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników polskiej przestrzeni powietrznej.

Zarząd ZZKRL