Podsumowanie Walnego Wyborczego Zebrania Członków ZZKRL
Opublikowano:
2024-06-10
Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy, W dniu 6 czerwca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Na wstępie pragniemy podziękować Wam za liczną obecność oraz czynny udział w wyborach. Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz udzielono absolutorium odchodzącemu Zarządowi. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować poprzedniemu Zarządowi. Doceniamy lata […]

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,

W dniu 6 czerwca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego.

Na wstępie pragniemy podziękować Wam za liczną obecność oraz czynny udział w wyborach. Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe za 2023 rok oraz udzielono absolutorium odchodzącemu Zarządowi. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować poprzedniemu Zarządowi.

Doceniamy lata Waszej ciężkiej pracy, poświęcenie i walkę w naszym imieniu. Wasza postawa wyznaczyła nowe standardy działania i zaangażowania. Dzięki Wam odzyskaliśmy wiarę w poczucie własnej wartości jako najważniejszych pracowników Agencji. Jedną z Waszych najistotniejszych zasług jest zbudowanie porozumienia i płaszczyzny do wymiany poglądów z pozostałymi trzema największymi związkami zawodowymi działającymi w PAŻP. Dziękujemy!

Niech pamiątkowa tablica, którą poprzedni Zarząd otrzymał od członków ZZKRL będzie symbolem związkowej wdzięczności i pamięci o najtrudniejszym, ale zwycięskim dla nas, rozdziale w historii PAŻP.

Podczas Walnego Zebrania odbyły się wybory. Decyzją zebranych, jednogłośnie, nowym Przewodniczącym ZZKRL został Jarosław Gęborys.

W skład 7-osobowego Zarządu weszli również: Katarzyna Mamona-Petryka, Anna Skrzypecka, Michał Grochalski, Richard Mbewe, Tomasz Sokołowski i Łukasz Sternik.

W Komisji Rewizyjnej znaleźli się: Chrystian Nazar, Jacek Dragić, Jakub Caban i Michał Siejko.

Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani: Andrzej Fenrych, Marek Niewczas-Zajączkowski, Jakub Lubiejewski i Maciej Łempicki.

Jako nowy zarząd ZZKRL pragniemy Was zapewnić, że będziemy realizować powierzoną nam misję z największym oddaniem i zaangażowaniem. Cele statutowe będą nam przyświecały przez cały czas trwania kadencji. Zamierzamy Was reprezentować godnie, jednocześnie twardo walcząc o jak najlepsze warunki zatrudnienia. Podtrzymamy, wywalczony tak ciężko w ostatnich latach, etos zawodów służb ruchu lotniczego: Kontrolerów Ruchu Lotniczego, Informatorów Służby Informacji Powietrznej oraz Personelu Wsparcia Operacyjnego. Wszyscy jesteśmy ważni, niezależnie od rodzaju pełnionej służby, niezależnie od miejsca pracy.

O bieżących sprawach będziemy informowali Was w kolejnych wiadomościach. Dziękujemy za zaufanie i zapewniamy Was, że już teraz aktywnie działamy dla całego środowiska.

Ze związkowym pozdrowieniem,
Zarząd ZZKRL