Stanowisko Organizacji Społecznych wobec propozycji zmian celów ogólnounijnych.
Opublikowano:
2021-03-12
Zapraszamy do zapoznania się z komentarze organizacji społecznych zrzeszających personel lotniczy wobec zmian proponowanych celów ogólnounijnych przygotowaną prze PRB (Performance Review Body).

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem organizacji społecznych zrzeszających personel lotniczy wobec zmian proponowanych celów ogólnounijnych przygotowaną przez PRB (Performance Review Body).

20210312-PSO-comment-on-PRB-advice-final

Sam dokument PRB do przeczytania poniżej. Szczególnej uwadze polecamy akapit nr 74 na str. nr 18.

PRB_advice_to_ec_on_targets_for_rp3_final