Stanowisko Organizacji Społecznych wobec propozycji zmian celów ogólnounijnych.
Opublikowano:
2021-03-12
Zapraszamy do zapoznania się z komentarze organizacji społecznych zrzeszających personel lotniczy wobec zmian proponowanych celów ogólnounijnych przygotowaną prze PRB (Performance Review Body).

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem organizacji społecznych zrzeszających personel lotniczy wobec zmian proponowanych celów ogólnounijnych przygotowaną przez PRB (Performance Review Body).

Sam dokument PRB do przeczytania poniżej. Szczególnej uwadze polecamy akapit nr 74 na str. nr 18.