Przestrzegajmy procedur bezpieczeństwa!

Spadek liczby operacji w komercyjnym ruchu lotniczym wskutek pandemii COVID był znaczący. Teraz branża powoli się odradza. Z dnia na dzień prognozowane są około 50% wzrosty liczby operacji (30.06 – 470 operacji, 01.07 – 907 operacji), dlatego szczególnie istotne jest przestrzeganie przez wszystkie osoby i podmioty związane z lotnictwem PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA.

czytaj dalej