Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego

Kontakt 

Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego
ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa
PAŻP, II Piętro, pokój D204b

tel.: +48 22 574 58 10
fax: +48 22 574 58 11

REGON: 016051137
NIP: 5222698021

Jeśli chcesz się zapisać

Pobierz statut oraz deklarację członkowską