Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego

Nasza misja 

Celem ZZKRL jest:

  1. Obrona praw, godności i interesów zawodowych, materialnych i socjalno-bytowych swoich członków.
  2. Tworzenie i działanie na rzecz utrzymania wysokiego prestiżu zawodu Kontrolera Ruchu Lotniczego oraz zawodów zaliczanych do kategorii personelu wsparcia operacyjnego, a także integrowanie środowiska zawodowego.

Aktualności

Podsumowanie Walnego Wyborczego Zebrania Członków ZZKRL

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy, W dniu 6 czerwca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Na wstępie pragniemy podziękować Wam za liczną obecność oraz czynny udział w wyborach. Podczas zebrania przyjęto...

czytaj dalej

Kondolencje dla Rodziny Daniela

24.05.24 odszedł nagle "jeden z naszych" - kontroler ruchu lotniczego Daniel Gudoit, pracujący na lotnisku Olsztyn-Mazury. W lutym skończył 35 lat. Całe środowisko łączy się w żalu, przekazując wyrazy współczucia Rodzinie, Przyjaciołom i pozostałym Bliskim Daniela....

czytaj dalej

OŚWIADCZENIE ZZ KRL

Zarząd Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego oświadcza, że organizacja pracy, w szczególności w sytuacji planowanych lotów o statusie HEAD, była przewidywalna

czytaj dalej
Zarząd

Zarząd:
Jarosław Gęborys – przewodniczący
Michał Grochalski – wiceprzewodniczący
Łukasz Sternik – skarbnik
Richard Mbewe – sekretarz
Katarzyna Mamona – członek zarządu
Anna Skrzypecka – członek zarządu
Tomasz Sokołowski – członek zarządu

Komisja rewizyjna:
Chrystian Nazar
Michał Siejko
Jakub Caban
Jacek Dragić

Sąd Koleżeński:
Jakub Lubiejewski
Marek Niewczas
Andrzej Fenrych
Maciej Łempicki