Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego

Nasza misja 

Celem ZZKRL jest:

  1. Obrona praw, godności i interesów zawodowych, materialnych i socjalno-bytowych swoich członków.
  2. Tworzenie i działanie na rzecz utrzymania wysokiego prestiżu zawodu Kontrolera Ruchu Lotniczego oraz zawodów zaliczanych do kategorii personelu wsparcia operacyjnego, a także integrowanie środowiska zawodowego.

Aktualności

Zarząd

Zarząd:
Franciszek Teodorczyk – Przewodniczący
Wiktor Stołowski – Wiceprzewodniczący
Bartosz Kulik – Sekretarz
Wojciech Sajdych – Skarbnik
Agata Rudomino – Członek zarządu
Wojciech Żurawski – członek Zarządu
Jakub Caban – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Natalia Błaszczyk
Aleksandra Niska
Andrzej Stachlewski
Milen Penew

Sąd Koleżeński:
Katarzyna Kopeć
Łukasz Herbreder
Jacek Oleszczuk
Jakub Lubiejewski