Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego

Nasza misja 

Celem ZZKRL jest:

  1. Obrona praw, godności i interesów zawodowych, materialnych i socjalno-bytowych swoich członków.
  2. Tworzenie i działanie na rzecz utrzymania wysokiego prestiżu zawodu Kontrolera Ruchu Lotniczego oraz zawodów zaliczanych do kategorii personelu wsparcia operacyjnego, a także integrowanie środowiska zawodowego.

Aktualności

Zarząd
Zarząd:
Maciej Sosnowski – przewodniczący
Andrzej Fenrych – wiceprzewodniczący
Chrystian Nazar – skarbnik
Michaj Siejko – sekretarz
Jakub Caban – członek zarządu
Marek Niewczas – członek zarządu

Komisja rewizyjna:
Franciszek Teodorczyk
Juliusz Racinowski
Łukasz Palmowski
Jacek Dragić

Sąd Koleżeński:
Jakub Lubiejewski
Łukasz Herbreder
Michał Grochalski
Marcin Dziadowiec