wspólny komunikat medialny Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego i Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
Opublikowano:
2022-07-09
Podpisane umowy to sukces obu stron uczestniczących w rozmowach

W myśl zawartego porozumienia pomiędzy Polską Agencją Żeglugi Powietrznej i Związkiem Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego i w oparciu o nowe Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania, 8 lipca br. podpisanych zostało 181 umów z kontrolerami ruchu lotniczego. Tym samym PAŻP zachowuje ciągłość zapewnienia służb ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Podpisane umowy to sukces obu stron uczestniczących w rozmowach, zwieńczający proces negocjacyjny i gwarantujący pełną kontrolę polskiego nieba.